Oznaczenia budowlane

znak_budowlany_sklepoOznaczenia na budowie mają szczególne znaczenie nie tylko dla pracowników budowy lub rozbiórki, ale także dla postronnych przechodniów, obserwatorów czy innych osób nie związanych bezpośrednio z procesem budowania.

Najczęściej oznaczenia budowlane to charakterystyczne żółte tablice z hasłami ostrzegającymi przed niebezpieczeństwem, na przykład „Uwaga! Wykopy” czy „Uwaga! Prace na wysokości”. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które znajdują się w niebezpiecznych miejscach budowy lub rozbiórki.

Tutaj można znaleźć aktualne ceny na znaki budowle – http://www.znaki24.pl/budownictwo/tablice-informacyjne-budowlane.html


Oprócz znaków BPH często spotykane oznaczenia budowlane to na przykład tablice informacyjne. Ich wymiar oraz wygląd są szczegółowo określane przez specjalnie w tym celu projektowane ustawy. Powinny być żółte oraz mieścić się w wymiarach 90 na 70 centymetrów. Font użyty do umieszczenia na niej informacji powinien być nie mniejszy niż 4 centymetry oraz tusz lub farba powinna być czarna. Na takiej tablicy najczęściej są dane inwestorów, właścicieli powstającego budynku lub rozbiórki, osób powiązanych z budową oraz kierownika budowy (lub rozbiórki).

Oznaczenia budowlane są niezbędne na terenie każdej budowy lub rozbiórki. Ich obecność jest regulowana prawnie – za brak stosownych tablic przewidziane są spore grzywny i mandaty. Brak tablic BHP stwarza też zagrożenie, że pracownicy obsługujący budowę lub rozbiórkę, lub przechodnie czy mieszkańcy remontowanego bloku mogą wpaść w niebezpieczeństwo. Przy budowach powinny się zawsze znaleźć stosowne ostrzeżenia na przykład o tym, gdzie znajduje się wyjazd z budowy. Dzięki temu uczestnicy ruchu drogowego (czyli kierowcy samochodów, ale także rowerzyści i piesi) będą wiedzieć, w jakich miejscach należy zachować zwiększoną, szczególną ostrożność.