Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, czyli niezbędne znaki ewakuacyjne

Znaki Ewakuacyjne występują w kształcie kwadratu lub prostokąta. Mają kolor zielony oraz żółty. Każdy na pewno spotkał się z owymi znakami, gdyż musi je zawierać każdy zakład pracy, szpital, centrum handlowe czy szkoła. Obowiązek ich umieszczenia spoczywa na pracodawcy, właścicielu lub zarządcy danego budynku.
znaki_ewakuacyjne
Gdzie dokładnie muszą występować i podstawa prawna

Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku. Obiekty budowlane muszą mieć odpowiednio oznakowane drogi, gdyż zapewnia to szybką oraz bezpieczną ewakuację ze strefy zagrożonej np. pożarem, wskazuje to norma: PN-N-01256-5:1998. Oznakowane muszą być drogi w budynkach, w których znajdują się, co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne. Nie dotyczy to budynków mieszkalnych.

Jakie jeszcze normy występują?

-PN-N-01255: 1992 – Barwy Bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa,
– PN-N-01256-1: 1992 – Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa,
-PN-N-01256-2: 1992 – Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja,
-PN-N-01256-4: 1997 – Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe.

Na jakiej wysokości muszą się znajdować znaki i o czym należy pamiętać?

Zanki Ewakuacyjne muszą być rozmieszczone na ścianach, przyjmuje się, że najlepiej na wysokości 150 cm od podłoża bądź nad droga ewakuacyjną, co najmniej 200 cm od podłoża. Należy pamiętać, aby szczególną wagę przykładać do znaków fotoluminescencyjnych, gdyż nie mogą one być powyginane, ani porysowane. Jednakże, jeśli znak ulegnie zniszczeniu, jesteśmy zobowiązani go wymienić. Należy pamiętać, aby do ich czyszczenia nie stosować środków chemicznych, tylko wody z mydłem.

Prawidłowy dobór znaków i ich lokalizacja

Podstawowym znakiem jest ten z napisem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”. Musi on znajdować się przy wyjściu z pomieszczeń, gdzie wymagane są dwa owe wyjścia, a także tam gdzie jest wyjście z budynku na zewnątrz. Kolejne znaki to m.in DRZWI EWAKUACYJNE i KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ itp. Wszystkie niezbędne znaki możemy zakupić w wielu sklepach, dostępne są m.in na stronie znaki24.pl.